Gytis MažeikaGrupės vadovas

1. Užtikrinti susisiekimo atašė tinklo atnaujinimą ir plėtrą.

2. Užtikrinti Lietuvos interesų sklaidą ES ir tarptautinėje erdvėje.

3. Užtikrinti Rail Baltica projekto įgyvendinimo koordinavimą tarptautiniu lygiu.

4. Išplėsti ministerijos dvišalio ir daugiašalio bendradarbiavimo kontaktų tinklą.

Aušra GobienėVyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių)

1. Koordinuoti ir užtikrinti sėkmingą Susisiekimo ministerijos vadovybės tarptautinės darbotvarkės (dvišalių užsienio vizitų ir susitikimų) įgyvendinimą.

2. Užtikrinti pozicijų aktualiais susisiekimo klausimais pateikimą kitų valstybės pareigūnų susitikimuose.

3. Parengti dokumentus specialiojo transporto atašė pareigybių Lietuvos Respublikos ambasadose Ukrainoje ir Turkijoje įsteigimui.

4. Sukurti pogrupio kuruojamų valstybių ir tarptautinių organizacijų kontaktų tinklą.

Vaiva ObelevičienėVyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių)

1. Užtikrinti Lietuvos susisiekimo sektoriaus interesų atstovavimą ES.

2. Užtikrinti  ES reikalų koordinavimą.

3. žtikrinti Lietuvos susisiekimo sektoriaus interesų pristatymą susitikimuose su ES valstybių narių atstovais.

4. Užtikrinti geresnį ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo priemonių vykdymą.

5. Išplėsti kontaktų su ES valstybių narių institucijomis tinklą.

Natalija BaranauskienėVyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių)

1. Užtikrinti objektyvių valstybės rinkliavų dydžių laivybos, kelių, oro ir geležinkelių transporto srityse perskaičiavimą ir nustatymą.

2. Rengti kokybiškas Lietuvos transporto ir logistikos sektoriaus rinkos apžvalgas ir užtikrinti jų viešinimą.

3. Koordinuoti Susisiekimo ministerijos Kroviniu srautų duomenų analizės įrankio sukūrimą.

4. Užtikrinti sutarties rengimo dėl projekto "Rail Baltica" geležinkelių linijos Kaunas-Lietuvos ir Latvijos valstybių inžinerinių sistemų ir regioninių stočių susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano ir PAV vykdymą.

Atnaujinimo data: 2023-11-18