Geležinkelių transporto veiklą reglamentuojantys teisės aktai

Tarptautinių vežimų geležinkeliais teisė

  • Tarptautinius vežimus geležinkeliais reglamentuoja daugiašaliai tarptautiniai susitarimai:
  • SMGS – Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimas. Neoficialus vertimas į Lietuvių kalbą - SMGS (LT)
  • SMPS – Tarptautinio keleivių vežimo geležinkeliais susitarimas.
  • COTIF – Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutartis.

Europos Sąjungos direktyvos

Pirmasis ES geležinkelių transporto teisės aktų paketas:

Antrasis ES geležinkelių transporto teisės aktų paketas:

Trečiasis ES geležinkelių transporto teisės aktų paketas:

Ketvirtasis ES geležinkelių transporto teisės aktų paketas:

Techninio sąveikumo specifikacijos (nuoroda)

Atnaujinimo data: 2023-11-18