Memorandumas dėl transporto sektoriaus pritaikymo individualių poreikių turintiems žmonėms