Investicijų projektas - 5G ryšio plėtra TEN-T transporto koridoriuose