Svarbiausios sektoriaus įmonės bei kitos institucijos

Lietuvos transporto saugos administracija

Švitrigailos g. 42, 03209 Vilnius
Tel. (8 5) 278 56 01
Faks. (8 5) 213 22 70
El. p.[email protected]

AB „Lietuvos geležinkeliai“

Mindaugo g. 12, 03603 Vilnius
Tel. (8 5) 269 2038, (8 5) 269 2820
Faks. (8 5) 269 2120
El. p. [email protected]

VšĮ „Aukštaitijos siaurasis geležinkelis“

Geležinkelio g. 23, 37467 Panevėžys
Tel. (8 45) 463527
Faks. (8 45) 577685
El. p.[email protected]

UAB „Geležinkelio produkcijos atitikties vertinimo centras“

Institucija, įgaliota atlikti 1 520 mm pločio vėžės geležinkelių sistemos infrastruktūros, energijos ir geležinkelio riedmenų posistemių Lietuvos Respublikos patikrą

Panerių g. 14, 01312 Vilnius
Sertifikavimo skyrius
Tel.+370 612 792 33
El. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2023-11-18