Apsaugos zonų planai, žemėlapiai, schemos

Vadovaujantis Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. 3-511 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ viešinami planų projektai, bei patvirtinti planai, žemėlapiai ir (ar) schemos.

Viešinimas:

LTG "Infra":

  AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD):

  AB Orlen:

  Patvirtinti:

  LTG "Infra":

  VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD):

   VšĮ "Plačiajuostis internetas":

   Telia Lietuva, AB:

    Kiti:

    Kertinis valstybės telekomunikacijų centras (KVTC):

     

    AB "Energetikos skirstymo operatorius" (ESO):

    UAB Ignitis grupė:

    M-1:

    Atnaujinimo data: 2024-02-09