• Draudžiama kelių transporto įmonėms, įsteigtoms Rusijoje, transportuoti prekes keliais Europos Sąjungos teritorijoje, įskaitant ir tranzitą. Draudimas negalioja pašto paslaugoms ir prekių tranzitui į Kaliningrado sritį, jeigu tos prekės nėra sankcionuotos. (ES 2022/576)
  • Draudžiama ES teritorijoje transportuoti krovinius priekabose ar puspriekabėse, registruotose Rusijoje, net jeigu vežėjas yra registruotas kitoje šalyje.
  • Draudžiama kelių transporto įmonėms, įsteigtoms Baltarusijoje, transportuoti prekes keliais Europos Sąjungos teritorijoje, įskaitant ir tranzitą. Draudimas negalioja pašto paslaugoms. (ES 2022/577)

IŠIMTINIAI LEIDIMAI KELIŲ TRANSPORTUI


  • Bendra nuostata dėl leidimo suteikimo Rusijoje ar Baltarusijoje įsisteigusių kelių transporto įmonėms priklausančioms vežimo priemonėms transportuoti prekes – leidimai galimi tik išimtiniais atvejais, kai įrodoma tokio tam tikrų prekių transportavimo (keliais)(Rusijoje ir Baltarusijoje įsisteigusių kelių transporto įmonėms priklausančių vežimo priemonių ) būtinybė. Į „būtinybės“ sąvoką nepatenka vežimo ar sandorio vykdymo kaštų išaugimas, iki sankcijų sudarytos sutartys ir pan. Būtinybė – nėra kitų techninių alternatyvų  (pvz. Europoje nėra reikalingo transporto priemonės tipo).
  • Dėl išimtinių leidimų galima kreipti [email protected]
  • Kiekvieną prašymą SM nagrinėja atskirai, pagal poreikį konsultuodamasi su kitomis institucijomis. Reglamentas suteikia kompetentingai institucijai teisę, bet ne pareigą suteikti išimtis, būtent - esant būtinybei. Leidimai išduodami tik išimtiniais atvejais, pateikus aiškius įrodymus apie techninių alternatyvų nebuvimą. Visa įrodinėjimo našta tenka pareiškėjui.
  • Lietuvoje galioja tik Lietuvos kompetentingos institucijos išduotos išimtys/leidimai.          

Atnaujinimo data: 2023-11-18