Pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą parama transporto sektoriaus įgyvendinamiems projektams skiriama pagal:

  • 2.4 prioritetą Esminė ekonominė infrastruktūra
Priemonės numerisPriemonės pavadinimasSkirta ES lėšų pagal
LRV patvirtintus
Veiksmų programų priedus
VP2-4.3-SM-01-V„Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai"120.191
VP2-4.4-SM-01-V"Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas"940.936
VP2-4.4-SM-02-R"Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra"428.080
VP2-4.5-SM-01-V"Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas"39.270
Iš viso:1.528.577
  • 2.5 prioritetą Transeuropinių transporto tinklų plėtra
Priemonės numerisPriemonės pavadinimasSkirta ES lėšų pagal
LRV patvirtintus
Veiksmų programų priedus
VP2-5.1-SM-01-V„Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas"1.024.918
VP2-5.1-SM-02-V„Transeiropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti"1.451.573
VP2-5.2-SM-01-V„Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste"426.871
VP2-5.3-SM-01-V„Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas"166.055
VP2-5.4-SM-01-V„Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas"685.388
Iš viso:3.754.805
  • 3.3 prioritetą Aplinka ir darnus vystymasis

Priemonės numerisPriemonės pavadinimasSkirta ES lėšų pagal
LRV patvirtintus
Veiksmų programų priedus
VP3-3.3-SM-01-V„Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“75.366

Informaciją parengė: Biudžeto ir valstybės turto valdymo departamentas

Atnaujinimo data: 2023-11-18