Projektų finansavimo sąlygų aprašai ir valstybės projektų sąrašai

VP2-4.3-SM-01-V Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai

VP2-4.4-SM-01-V Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas

VP2-4.4-SM-02-R Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra

VP2-4.5-SM-01-V Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas

VP2-5.1-SM-01-V Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas

VP2-5.1-SM-02-V Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti

VP2-5.2-SM-01-V Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste

VP2-5.3-SM-01-V Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas

VP2-5.4-SM-01-V Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas

VP3-3.3-SM-01-V Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra

Atnaujinimo data: 2023-11-18