• Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 3-422 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-01-V priemonei „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. lapkričio 19 d. priimtas įsakymas Nr. 3-454 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-01-V priemonei „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“, finansavimo skyrimo”
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. kovo 16 d.  įsakymas Nr. 3-89 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.3-SM-01-V priemonei „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 21 d.  įsakymas Nr. 3-147 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.3-SM-01-V priemonei „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 21 d. įsakymas Nr. 3-146 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.4-SM-01-V priemonei „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2009 m. balandžio 27 d. įsakymas Nr. 3-168 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 3-455 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“, finansavimo skyrimo“ pakeitimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 25 d. įsakymas  Nr. 3-227 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonei „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas  Nr. 3-372 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. lapkričio 19 d.  įsakymas Nr. 3-455 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonei „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ finansavimo skyrimo”
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 3-493 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.3-SM-01-V priemonę „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai"  finansavimo skyrimo“ 
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 21 d.  įsakymas Nr. 3-218 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 3-422 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-01-V priemonę „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“, finansavimo patvirtinimo“ pakeitim.
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 21 d.  įsakymas Nr. 3-219 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-493 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.3-SM-01-V priemonę „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinat neigiamą poveikį aplinkai“, finansavimo skyrimo“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 3-372 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 5 d. įsakymas Nr. 3-494 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti", finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 3 d.  įsakymas Nr. 3-410 „ Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastuktūros modernizavimas ir plėtra “ , finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 25 d.  įsakymas Nr. 3-472 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastuktūros modernizavimas ir plėtra“ , finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 3-503 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastuktūros modernizavimas ir plėtra“ , finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 27 d.  įsakymas Nr. 3-531 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastuktūros modernizavimas ir plėtra“ , finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 16 d.  įsakymas Nr. 3-571 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastuktūros modernizavimas ir plėtra“ , finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 30 d.  įsakymas Nr. 3-608 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastuktūros modernizavimas ir plėtra“ , finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gruodžio 16 d.  įsakymas Nr. 3-636 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastuktūros modernizavimas ir plėtra “ , finansavimo skyrimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gruodžio 17 d.  įsakymas Nr. 3-638  „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-01-V priemonę „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas", finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. 3-635 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-01-V priemonę „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas", finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gruodžio 15 d.  įsakymas Nr. 3-633 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti" finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gruodžio 15 d.  įsakymas  Nr. 3-634 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.2-SM-02-V priemonei „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste", finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gruodžio 11 d.  įsakymas Nr. 3-628 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-01-V priemonei „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas", finansavimo skyrimo.
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 30 d.  įsakymas Nr. 3-608 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-02-V priemonei „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas", finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 3-607 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“  VP2-5.2-SM-01-V priemonei „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste", finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 30 d.  įsakymas Nr. 3-610 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-01-V priemonei „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas", finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 23 d. įsakymas  Nr.3-594 „Dėl projektų, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra"   VP2-4.4-SM-01-V priemonei „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas", finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. 3-596 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“  VP2-5.1-SM-01-V priemonei „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. 3-570 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-01-V priemonę „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas", finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymas Nr. 3-584 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.5-SM-01-V priemonei „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“, finansavimo skyrimo 
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 3-459  „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra"  VP2-5.1-SM-01-V priemonei „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas ", finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 17 d.  įsakymas Nr. 3-577 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra"  VP2-5.1-SM-01-V priemonei „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas ", finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 5 d.  įsakymas Nr. 3-495 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „ Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-01-V priemonę „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas", finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 3-54 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos ir transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra", finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. sausio 20d. įsakymas Nr. 3-55  „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos ir transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra", finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. sausio 27 d.  įsakymas Nr. 3-77 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gruodžio 16 d.  įsakymo Nr. 3-636 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra", finansavimo skyrimo" pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-78 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 30 d.  įsakymo Nr. 3-608 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra", finansavimo skyrimo" pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-80 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 27 d.  įsakymo Nr. 3-531 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra", finansavimo skyrimo" pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. sausio 27 d.  įsakymas Nr. 3-81  „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 7 d.  įsakymo Nr. 3-503 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra", finansavimo skyrimo" pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-82 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 3 d.  įsakymo Nr. 3-410 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra", finansavimo skyrimo" pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m.  sausio 27 d.  įsakymas Nr. 3-83  „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d.  įsakymo Nr. 3-410 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra", finansavimo skyrimo" pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. 3-84 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 3-472 "Dėl projektų, pateiktų pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra", finansavimo skyrimo" pakeitim.
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. vasario 18 d.  įsakymas Nr. 3-112 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „ Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-01-V priemonę „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas", finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. 3-116 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-02-R priemonei  „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra", finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. vasario 23 d. įsakymas Nr. 3-122 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 3-607 „Dėl projektų, pateiktų pagal ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto “Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.2-SM-01-V priemonei „Krovinių ir keleivių aptarnavimo  infrastruktūros plėtra valstybiniame jūrų uoste", finansavimo skyrimo" pakeitimo 
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. kovo 8 d. įsakymas Nr. 3-136 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra" VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra", finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. kovo 28 d. įsakymas Nr. 3-189 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.4-SM-01-V priemonei „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. balandžio 7 d.  įsakymas Nr. 3-216 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 3-234 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonei  „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. balandžio 23 d.  įsakymas Nr. 3-253 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V priemonei „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. 3-260 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonei „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gegužės 4 d.  įsakymas Nr. 3-293 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.2-SM-01-V priemonei „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gegužės 7 d.  įsakymas Nr. 3-303 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. 3-334 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gegužės 31 d.  įsakymas Nr. 3-347 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“ 
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. birželio 4 d.  įsakymas Nr. 3-359 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“ 
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. birželio 14 d.  įsakymas Nr. 3-373 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. liepos 22 d.  įsakymas Nr. 3-462 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.3-SM-01-V priemonei „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo diegimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2010 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 3-461 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 5 d. įsakymas Nr. 3-468 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 6 d.  įsakymas Nr. 3-469 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.2-SM-01-V priemonei „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 17 d. įsakymas Nr. 3-517 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra", finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugsėjo 9 d.  įsakymas Nr. 3-555 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. spalio 8 d.  įsakymas Nr. 3-611 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. spalio 8 d.  įsakymas Nr. 3-612  „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. 3-631 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.3-SM-01-V priemonei „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. 3-632 „Dėl projektų, pateiktų Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V priemonę „ Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. 3-633 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. 3-635 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.3-SM-01-V priemonei „Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 3-657 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.5-SM-01-V priemonei „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 3-658 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 3-660 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.3-SM-01-V priemonei „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 3-651 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“ pakeitimo“ 
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 3-663 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 3-691 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. 3-715 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 3-723 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 3-757 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 3-16 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. sausio 11 d. įsakymas Nr. 3-27 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 3-607 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.2-SM-01-V priemonę „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“, finansavimo skyrimo“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 3-33 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 3-53 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonei „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 2d. įsakymas Nr. 3-78 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.3-SM-01-V priemonę „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 3-80 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.3-SM-01-V priemonę „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 3-81 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. 3-90  „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 3-531 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ ,finansavimo skyrimo“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 18 d. įsakymas Nr. 3-96 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. 3-372 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra “VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. 3-98 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 3-571 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augumo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. 3-113 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. 3-135 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gegužės 5 d. įsakymas Nr. 3-266 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gegužės 30 d. įsakymas Nr. 3-313 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymas Nr. 3-333 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 3-345 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.5-SM-01-V priemonę „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. birželio 8 d. įsakymas Nr. 3-347 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymas Nr. 3-358 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. 3-379 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R  priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. 3-417  „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. liepos 28 d. įsakymas Nr. 3-460 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymas Nr. 3-469 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo.
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 3-504 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. 3-529 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.4-SM-01-V priemonę „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 3-594 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 3-630 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“   
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. 3-661 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.3-SM-01-V priemonę „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. 3-662 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. spalio 20 d. įsakymas Nr. 3-666 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo.
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 3-674 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.4-SM-01-V priemonę „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“, finansavimo skyrimo“ 
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 3-719 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 3-718 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.2-SM-01-V priemonę „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymas Nr. 3-752 „Dėl projektų, pateiktų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.3-SM-01-V priemonę „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“ finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 3-759 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 3-765 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“. finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 8 d. įsakymas Nr. 3-764 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra “VP2-5.4-SM-01-V priemonę „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymas Nr. 3-774 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymas Nr. 3-781 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.2-SM-01-V priemonę „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 3-796 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 3-50 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. 3-51 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. 3-95 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.2-SM-01-V priemonę „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 3-112  „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3-796 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 3-113 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 3-774 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ finansavimo skyrimo“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 3-114 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 3-115 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-765 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „ Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. 3-134 „Dėl projektų, pateiktų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.3-SM-01-V priemonę „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. 3-140 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. 3-172 „ Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „ Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 3-197 „Dėl projektų, pateiktų pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.3-SM-01-V priemonę „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2012 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. 3-199 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. 3-228 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 3-469 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“ pakeitimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. balandžio 20 d. įsakymas Nr. 3-276 „Dėl projektų, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.3-SM-01-V priemonę „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gegužės 7 d. įsakymas Nr. 3-344 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gegužės 14 d. įsakymas  Nr. 3-356 „Dėl projektų, pateiktų pagal Sanglaudos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.3-SM-01-V priemonę „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 3-366 „Dėl finansavimo sumažinimo projektui Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01-010 ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 3-333 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V preimonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ pakeitimo.
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m.  gegužės 25 d. įsakymas Nr. 3-379 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų  programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 3-381 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 3-382 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. 3-140 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“ pakeitimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2012 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3-394 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. birželio 7 d. įsakymas Nr. 3-412 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.2-SM-01-V priemonę „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. 3-422 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“ 
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 3-454 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“  
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymas Nr. 3-477 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 3-487 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. rugpjūčio 7 d. įsakymas Nr. 3-518 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“ 
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. rugpjūčio 13 d. įsakymas Nr. 3-522 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas Nr. 3-573 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. rugsėjo 11 d. įsakymas Nr. 3-596 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. rugsėjo 18 d. įsakymas Nr. 3-610 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 3 d. įsakymas Nr. 3-652 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 3-663 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. 3-682  „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“, finansavimo skyrimo.
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 3-734  „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 3-746  „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.4-SM-01-V priemonę „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. 3-770 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 3-780 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 3-781 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.3-SM-01-V priemonę „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 3-806 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.2-SM-01-V priemonę „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. 3-805 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės galežinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 3-823 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 3-28 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 3-29 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. 3-78 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymas Nr. 3-114 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. 3-148 „Dėl projektų, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.3-SM-01-V priemonę „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. kovo 7 d. įsakymas Nr. 3-150 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. kovo 18 d. įsakymas Nr. 3-160 „Dėl projektų, pateiktų pagal Sanglaudos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.3-SM-01-V priemonę „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. 3-173 „Dėl projektų, pateiktų pagal Sanglaudos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.3-SM-01-V priemonę „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 3-270 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. 3-272 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 3-796 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymas Nr. 3-276 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 3-674 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.4-SM-01-V priemonę „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“, finansavimo skyrimo“ pakeitimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. 3-297  „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. 3-343 „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 3-347 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. birželio 12 d. įsakymas Nr. 3-342 „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3-422 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 2 d. įsakymas Nr. 3-367 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. liepos 10 d. įsakymas Nr. 3-373 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.5-SM-01-V priemonę „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“, finansavimo skyrimo“ 
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 3-423  „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės galežinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugpjūčio 2 d. įsakymas Nr. 3-422 „Dėl projekto Nr. VP2-5.1-SM-02-V-01-021 finanasavimo ir administravimo  sutarties nutraukimo, išmokėtų  Europos Sąjungos fondų lėšų grąžinimo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 3-805 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ pripažinimo netekusiu galios“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. 3-471 „Dėl papildomo finansavimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3-454 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugsėjo 17 d. įsakymas Nr. 3-481 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro  2013 m. spalio 1 d. įsakymas Nr. 3-513 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. 3-323 „Dėl VP2-5.1-SM-02-V priemonės „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. spalio 9 d. įsakymas Nr. 3-520 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 3-522 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. spalio 10 d. įsakymas Nr. 3-521 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 3-552 „Dėl papildomo finansavimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 3-611 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. 3-574 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 3-449 „Dėl Europos Sąjungos fondų lėšų, išmokėtų projekto Nr. VP2-5.4-SM-01-V-01-003 vykdytojai Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos, grąžinimo ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 3-674 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.4-SM-01-V priemonę „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ pakeitimo“ pakeitimas
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. 3-572 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 3-581 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 3-588 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 3-674 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.4-SM-01-V priemonę „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 3-590 „Dėl projektų, pateiktų pagal Sanglaudos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ VP3-3.3-SM-01-V priemonę „Kompleksinė ekologiško viešojo transporto plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. lapkričio 20 d. įsakymas Nr. 3-589 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.4-SM-01-V priemonę „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesim,as“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 3-593 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 3-607 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.2-SM-01-V priemonę „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 3-617 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-01-V priemonę „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymas Nr. 3-618 „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.1-SM-02-V priemonę „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos  centrams steigti“, finansavimo skyrimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. 3-15-(E) „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 3-774 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. 3-57-(E) „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 3-774 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. 3-62-(E) „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3-581 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. 3-63-(E) „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 3-610 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymas Nr. 3-159-(E) „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 3-574 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. liepos 18 d. įsakymas Nr. 3-297-(E) „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3-823 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. 3-299-(E) „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3-553 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 3-302-(E) „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui Nr. VP2-5.2-SM-01-V-01-007 ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 3-469 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.2-SM-01-V priemonę „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. 3-351-(E) „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3-522 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 3-414-(E) „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3-522 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. 3-11 „ Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 3-383 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.3-SM-01-V priemonę „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“  iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų sąrašo Nr. VP2-5.3-SM-01-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. kovo 23 d. įsakymas Nr. 3-112(1.5 E) „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.3-SM-01-V priemonę „Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“, finansavimo skyrimo“
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. 3-154 (1.5E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3-894 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.5-SM-01-V priemonę „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. 3-155 (1.5E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3-734 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. 3-163 (1.5E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3-553 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. balandžio 24 d. įsakymas Nr. 3-161 (1.5E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 3-562 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 3-199 (1.5E) „Dėl papildomo finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė Ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“, ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 3-477 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ VP2-4.4-SM-02-R priemonę „Savivaldos transporto infrastruktūros modernizavimas ir plėtra“ pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 3-207 (1.5E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 3-317 „Dėl VP2-5.1-SM-01-V priemonės „Kroviniių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ projektų finansavinimo sąlygų aprašo patvirtinimo“  pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. 3-208 (1.5E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 3-165 „Dėl VP2-5.1-SM-01-V priemonės „Transeuropinės reikšmės automobilių kelių infrastruktūros pralaidumo didinimas, techninių parametrų gerinimas“ projektų finansavinimo sąlygų aprašo patvirtinimo“  pakeitimo
 • Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. gegužės 28 d. įsakymas Nr. 3-217 (1.5 E) „Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ VP2-5.2-SM-01-V priemonę „Krovinių ir keleivių aptarnavimo infrastruktūros plėtra Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“, finansavimo skyrimo“.

Atnaujinimo data: 2023-11-18