>

Valstybės projektų atrankos komisijos posėdžiai

2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdžiai

 • 2021-12-06 (pirmadienį) 15:00 val. Susisiekimo ministerijoje (nuotolinėmis priemonėmis) įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1.Priemonės 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2021-09-30 (ketvirtadienį) 11:00 val. Susisiekimo ministerijoje (nuotolinėmis priemonėmis) įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1.Priemonės 06.2.1-TID-V-507 „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2021-08-30 (pirmadienį) 13:30 val. Susisiekimo ministerijoje (nuotolinėmis priemonėmis) įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1.Priemonės 06.1.1-TID-V-505 „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2021-04-13 (antradienį) 15:00 val. Susisiekimo ministerijoje (nuotolinėmis priemonėmis) įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1.Priemonės 06.2.1-TID-V-507 „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2021-01-06 (trečiadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijoje (nuotolinėmis priemonėmis) įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1.Priemonės 06.2.1-TID-V-509 „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2.Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2020-10-29 Susisiekimo ministerijoje (nuotolinėmis priemonėmis) įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1.  02.3.1-CPVA-V-525 priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos“ valstybės projektų sąrašo papildymo svarstymas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2020-10-14 įvyko rašytinė 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos narių apklausa.

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-504 "Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle" valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2020-09-21 (pirmadienį) 15:00 val. Susisiekimo ministerijos 111 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1.Priemonės 06.2.1-TID-V-507 „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2.Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

3. Priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

4. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

5. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

6. Priemonės 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

7. Priemonės 06.1.1-TID-V-505 „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

8. Priemonės 06.2.1-TID-V-509 „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

9. Priemonės 06.2.1-TID-V-512 „Miestų transporto infrastruktūros vystymas įgyvendinant valstybei svarbius jungtinius projektus“ valstybės projektų sąrašo pripažinimas negaliojančiu.

10. Priemonės 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


 • 2020-08-12 įvyko rašytinė 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos narių apklausa.

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 "Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas" valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2. Priemonės 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2020-07-23 (ketvirtadienį) 15:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1.Priemonės 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2.Priemonės 06.2.1-TID-V-509 „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

3.Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


 • 2020-06-17 (trečiadienį) 15:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1.  02.3.1-CPVA-V-525 priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos“ valstybės projektų sąrašo papildymo svarstymas.


 • 2020-06-15 11 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 


 • 2020-05-28 įvyko rašytinė 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos narių apklausa.

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2020-05-07 (ketvirtadienį) 15:00 val. įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-507 „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo svarstymas, siūlant įtraukti naują projektą.


 • 2020 m. balandžio 9-15 d. įvyko rašytinė 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos narių apklausa.

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas 

3. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas 


 • 2020-03-05 (ketvirtadienį) 13:30 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas 

3. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas 

4. Priemonės 06.1.1-TID-V-505 „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas 


 • 2019-12-19 (ketvirtadienį) 11:20 val. Susisiekimo ministerijos 111 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1.    Priemonės 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2.    Priemonės 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas TEN-T tinkle“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

3.    Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas


 • 2019-12-09 (pirmadienį) 13:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-505  „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ valstybės projektų sąrašo sudarymo svarstymas.

2. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

3. Priemonės 06.2.1-TID-V-512 „Miestų transporto infrastruktūros vystymas įgyvendinant valstybei svarbius jungtinius projektus“ valstybės projektų sąrašo sudarymo svarstymas.


 • 2019-10-23 (trečiadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 111 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1.  02.3.1-CPVA-V-525 priemonės „Elektroninės sveikatos paslaugos“ valstybės projektų sąrašo sudarymo svarstymas.


 • 2019-10-16 (trečiadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 


 • 2019-09-20 (penktadienį) 11:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1.Priemonės 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2.Priemonės 06.2.1-TID-V-509 „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

3.Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

4.Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

5. Priemonės 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 


 • 2019-08-22 (ketvirtadienį) 13:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

 1. Priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 2. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


 • 2019-07-24 (trečiadienį) 10:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

 1. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelio tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 2. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 3. Priemonės 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


 • 2019-07-12 (penktadienį) 13:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų i Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės Nr. J06-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ valstybės projektų sąrašo papildymas.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 2019-06-20 (ketvirtadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 111 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

 1. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 

 2. Priemonės 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 

 3. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelio tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 4. Priemonės 06.2.1-TID-V-509 „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 5. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

 6. Priemonės 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


 • 2019-03-05 (antradienį) 9:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1.Priemonės 06.1.1-TID-V-501 TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašo pakeitimas.  

2.Priemonės 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 

3.Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


 • 2019-01-17 (ketvirtadienį) 13:00 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo suregtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


 • 2018-11-29 (ketvirtadienį) 15:00 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


 • 2018-10-04 (ketvirtadienį) 14:00 Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.


Darbotvarkė:
1. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 ,,TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 
2. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 
3. Priemonės 06.1.1-TID-V-504 „Intelektinių transporto sistemų diegimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 
4. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.
5. Priemonės 06.1.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas. 


 • 2018-08-16 (ketvirtadienį) 13 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Priemonės 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas.


 • 2018-08-01 (trečiadienį) 10 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Priemonės 02.3.1-CPVA-V-528 „Intelektinės transporto paslaugos ir taikomieji sprendimai“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas.
2. Priemonės 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas.


 • 2018-06-20 (trečiadienį) 15 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas.
2. Priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas
3.  Priemonės 06.1.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas.


 • 2018-06-04 (pirmadienį) 10:30 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje vyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. 02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ projektinio pasiūlymo svarstymas. 

2.  02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektinio pasiūlymo svarstymas. ​


 • 2018-04-19 (ketvirtadienį) 10:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Jungtinės priemonės J06-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimo sprendimai ir sauga“ projektinio pasiūlymo svarstymas. 

2. 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektinio pasiūlymo svarstymas. ​


 • 2018-03-30(penktadienį) 09:30 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektinių pasiūlymų svarstymas. ​


 • 2018-03-23(penktadienį) 10:30 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. 02.3.1-CPVA-V-526 priemonės „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“ projektinių pasiūlymų svarstymas. ​


 • 2018-03-23(penktadienį) 10:00 val.Susisiekimo ministerijos 219 salėje įvyko 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis. 

Darbotvarkė: 

1. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prašymas dėl 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (projekto ,,Aplinkosauginių priemonių diegimas TEN-T keliuose" paraiškos pateikimo termino nukėlimas). 

2. Lietuvos automobilių kelių direkcijos prašymas dėl 06.2.1-TID-V-508 priemonės „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (projekto ,,Viaduko virš geležinkelio Mažeikių m. Algirdo g. įrengimas" paraiškos pateikimo termino nukėlimas). 

3. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos prašymas dėl 06.2.1-TID-V-508 priemonės „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (projekto ,,Pėsčiųjų tunelio po geležinkeliu įrengimas Vilniaus miesto Iešmininkų gatvėje" paraiškos pateikimo termino nukėlimas). 

4. Birštono savivaldybės administracijos prašymas dėl 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (projekto ,,Elektromobilių įkrovimo prieigų įrengimas Birštono mieste" paraiškos pateikimo termino nukėlimas). 

5. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos prašymas dėl 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (projekto ,,Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo sukūrimas Šiaulių mieste" išbraukimo iš valstybės projektų sąrašo). 

6. 06.2.1-TID-V-509 priemonės „Neigiamo poveikio aplinkai mažinimas geležinkeliuose“ valstybės projektų sąrašo sudarymas (LG projektas ,,Triukšmo mažinimo priemonių geležinkeliuose įrengimas. I etapas"). 

7. 06.1.1-TID-V-506 priemonės „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo papildymas (LOU projektas ,,Vilniaus oro uosto triukšmo monitoringo sistemos modernizavimas").


 • 2018-02-12 (pirmadienį) 15:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis. 

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus.


 • 2018-01-22 (pirmadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus;

2. Kiti klausimai. 


 • 2017-12-28 (ketvirtadienį) 10:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.


Darbotvarkė:
1. Valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


 • 2017-12-04 (pirmadienį) 10:30 val. Susisiekimo ministerijoje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus. 


 • 2017-11-06 (pirmadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus. 


 • 2017-11-06 (pirmadienį) 14:30 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

 • 1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus. 


 • 2017-10-10 (antradienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus. 


 • 2017-10-10 (antradienį) 14:30 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus. 


 • 2017-09-13 (trečiadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašus. 


 • 2017-08-31 (ketvirtadienį) 11:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašą. 

2. Projektų paraiškų įgyvendinančiajai institucijai terminų atidėjimas. 


 • 2017-08-07 (pirmadienį) 15:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų paraiškų įgyvendinančiajai institucijai terminų atidėjimas. 


 • 2017-08-07 (pirmadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašą. 

2. Projektų paraiškų įgyvendinančiajai institucijai terminų atidėjimas. 


 • 2017-06-29 (ketvirtadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų paraiškų įgyvendinančiajai institucijai terminų atidėjimas. 


 • 2017-06-13 (antradienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašą. 


 • 2017-05-29 (pirmadienį) 14:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:
1. Projektų įtraukimas į valstybės projektų sąrašą. 
2. Kiti klausimai.


 • 2017-05-19 (penktadienį) 10:00 val. Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeityimo projekto svarstymas.
2. Priemonės 06.1.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas.
3.  Priemonės 04.5.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas.
4. Kiti klausimai.


 • 2017-04-19Susisiekimo ministerijos219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis. 

Darbotvarkė: 

1. Priemonės 04.5.1-TID-V-517 „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas. 

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

3. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

4. Priemonės 04.5.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

5. Kiti klausimai.


 • 2017-03-28 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis. 

Darbotvarkė:

1. Priemonės 02.2.1-CPVA-V-523 „Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“ valstybės projektų sąrašo sudarymo projekto svarstymas. 

2. Jungtinės priemonės J6-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

3. Kiti klausimai.


 • 2017-03-02 Susisiekimo ministerijos 111 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis. 

Darbotvarkė:

1. Priemonės 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (papildymo) projekto svarstymas. 

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

3. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo projekto svarstymas. 

4. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo (papildymo) projekto svarstymas. 

5. Kiti klausimai.


 • 2017-02-07 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 04.5.1-TID-V-515 „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas.

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašo papildymo projekto svarstymas.

3. Priemonės 06.1.1-TID-V-506 „Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas.

4. Priemonės 06.2.1-TID-V-510 „Laivybos sąlygų vandens transporte užtikrinimas“ valstybės projektų sąrašo projekto svarstymas.

5. Kiti klausimai.


 • 2017-01-03 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinio pasiūlymo priemonės 02.2.1-CPVA-V-524 „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ valstybės projektų sąrašui sudaryti pristatymas ir svarstymas.

2.Projektinių pasiūlymų priemonės J06-CPVA-V „IRT infrastruktūros optimizavimo sprendimai ir sauga“ valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

3. Kiti klausimai.


 • 2016-12-19 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas (projekto „Pėsčiųjų viaduko Mauručiuose įrengimas“ įtraukimas į Priemonės valstybės projekto sąrašą).

2. Kiti klausimai.


 • 2016-11-21 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


 • 2016-11-07 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 ,,TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

3. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas.

4. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.2.1-TID-V-513 „Darnaus judumo sistemų kūrimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.


 • 2016-11-07 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų informacinės visuomenės plėtros sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 02.1.1-CPVA-V-521 „Naujos kartos prieigos plėtra“ valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 02.2.1-CPVA-V-524 „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.


 • 2016-08-04 Susisiekimo ministerijos 219 salėje buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.


 • 2016-07-20 buvo surengtas 2014–2020 metų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų transporto sektoriaus valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-508 „Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimas .

2. Priemonės 06.1.1-TID-V-501 ,,TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašo pakeitimas.


 • 2016-06-02 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.


 • 2016-04-22 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Priemonės 06.2.1-TID-V-507 „Regionų pasiekiamumo gerinimas“ valstybės projektų sąrašo pakeitimo svarstymas.


 • 2016-03-25 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-501 „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.


 • 2016-02-10 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-501 "TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas" valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.2.1-TID-V-508 "Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas" valstybės projektų sąrašui papildyti svarstymas.


 • 2016-01-22 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 02.3.1-CPVA-V-529 „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.


 • 2016-01-15 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

  Darbotvarkė:

1. Projektinio pasiūlymo priemonės 06.1.1-TID-V-503 „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.


 • 2015-12-03  buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.2.1-TID-V-508 "Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas" valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.1.1-TID-V-502 "Miestų aplinkkelių tiesimas" valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.


 • 2015-11-20 buvo surengtas 2014–2020 metų iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų valstybės projektų atrankos komisijos posėdis.

Darbotvarkė:

1. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.2.1-TID-V-507 "Regionų pasiekiamumo gerinimas" valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

2. Projektinių pasiūlymų priemonės 06.2.1-TID-V-508 "Vieno lygio eismo sankirtų eliminavimas" valstybės projektų sąrašui sudaryti svarstymas.

Atnaujinimo data: 2023-11-18